ACOMPANYAMENT AL FINAL DE LA VIDA

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat el Protocol d'Acompanayment al final de la vida.

Podeu consultar-lo fent clic

 

El personal sanitari responsable del pacient contactarà amb la família per fer-los arribar el procediment que es personalitzarà en cada cas

 

Podeu sol·licitar ajuda emocioal gratuïta per part dels professionals de les Unitats de Salut Mental.

Informa-te'n

 

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha publicado el Protocolo de Acompañamiento al final de la vida.

Podéis consultarlo haciendo clic

 

El personal sanitario responsable del paciente contactaá con la familia para hacerles llegar el procedimento que se personalizará en cada caso

 

Podeis solicitar ayuda emocional gratuita por parte de los profesionales de las Unidades de Salud Mental.

Infórmate