APP HUMANITZACIÓ QUIRÒFAN

L'Hospital Universitari de la Plana ha implantat un programa d'humanització a l'àrea quirúrgica mitjançant el qual, familiars i acompanyants dels pacients intervinguts rebran informació en temps real del procés quirúrgic.

 

La Unitat de Documentació Clínica facilitarà al pacient un codi personal amb el full d'ingrés. Aquest codi estarà actiu durant el dia de la intervenció. Cal descarregar-se l'APP MySphera en el telèfon mòbil per accedir al sistema.

 

 

 

Fes clic per veure el vídeo resum de com funciona aquesta aplicació

Haz clic para ver el vídeo resumen de cómo funciona esta aplicación

 

El Hospital Universitario de la Plana ha implantado un programa de humanización en el área quirúrgica, mediante el cual familiares y acompañantes de los pacientes intervenidos reicibirán información en tiempo real sobre el proceso quirúrgico.

 

La Unidad de Documentación Clínica facilitará al paciente un código personal con su hoja de ingreso. Este código estará activo durante el día de la intervención. Para acceder al sistema es necesario descargarse la APP MySphera en el teléfono móvil.