INFORMACIÓ AECC

AECC

 

L'Hospital Universitari de la Plana manté un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) amb els següents recursos i serveis:

 

-Programa Primer Impacte. Dirigit a pacients del Departament de Salut de la Plana amb un diagnòstic recent de càncer. Clic per a més informació

 

-Voluntariat Oncològic. L'AECC té a l'Hospital Universitari de la Plana un equip de voluntariat oncològic amb formació per atendre pacients amb càncer i les seues famílies. Clic per a més informació

 

-Oficina d'atenció. L'AECC disposa d'una oficina d'atenció a l'Hospital Universitari de la Plana. Aquesta es troba situada al corredor de la planta baixa que uneix l'accés principal amb l'accés de les consultes externes, davant de la cafeteria. Contacte telefònic: 964 399775 ext. 404790. HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC EN EL DESPATX: De dilluns a divendres de 10 a 13 h.

 

-Per atencions fora de l'horari del despatx d'atenció a l'Hospital Universitari de la Plana telefoneu de manera gratuïta a INFOCÁNCER 900 100 036, actiu 24 hores els 365 dies de l'any.

 

-Més informació en www.aecc.es

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

El Hospital Universitario de la Plana mantiene un convenio de colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con los siguientes recursos y servicios:

 

-Programa Primer Impacto. Dirigido a pacientes del Departamento de Salud de la Plana con un diagnóstico reciente de cáncer. Click para más información

 

-Voluntariado Oncológico. La AECC cuenta en el Hospital Universitario de la Plana con un equipo de voluntariado oncológico formado en la atención a pacientes con cáncer y a sus familias. Click para más información

 

-Oficina de atención. La AECC dispone de una oficina de atención al público en el Hospital Universitario de la Plana. Esta oficina está situada en el pasillo de la planta baja que une el acceso principal con el acceso de consultas externas, justo delante de la cafetería. Contacto telefónico 964 399775 ext. 404790. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL DESPACHO: De lunes a viernes de 10 a 13 horas.

 

-Las atenciones fuera del horario del despacho del Hospital se realizarán en el teléfono gratuito de INFOCÁNCER 900 100 036, activo durante las 24 horas, los 365 días del año.

 

-Más información en www.aecc.es