DONA SANGRE LA PLANA DONA SANGRE LA PLANA

TE INTERESA TE INTERESA

ESPACIO SEGURO ESPACIO SEGURO

HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA PLANA · Carretera Vila-real a Borriana, km. 0,5 · 12540 · Vila-real

Telèfon Centraleta 964.399.775 · Telèfon Cita Prèvia Consultes Externes 964.399.776

 

 

AGENDA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA PLANA AGENDA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA PLANA

 

PROGRAMA VALENCIÀ  ·  PROGRAMA CASTELLANO ·  INSCRIPCIONS

 

  SOL·LICITADA L'ACREDITACIÓ A LA COMISSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA 

DÍA DE LA DIABETES 2018 DÍA DE LA DIABETES 2018

 

 

INSCRIPCIONS AL CORREU ELECTRÒNIC mari_mar@gva.es

SESIÓN CLÍNICA SESIÓN CLÍNICA

Fórum de Discusión Acuerdos de Gestión 2019 Fórum de Discusión Acuerdos de Gestión 2019

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE

 

VACUNA'T                                              VACÚNATE

CURSOS CURSOS

Noticias Noticias

« Atrás

La Plana reuneix pediatres de 16 hospitals comarcals per a abordar la gestió de les urgències infantils

  • Els 50 especialistes tracten temes com l'ICTUS en el xiquet, el transport pediàtric, el maneig de l'episodi aparentment letal i el triatge pediàtric

L'HospitalUniversitari de la Plana de Vila-real ha reunit hui pediatres de 16 hospitals comarcals de la Comunitat Valenciana entorn al XVI Trobada de Pediatria d'Hospitals Comarcals que s'ha centrat a abordar diferents ponències relacionades amb l'atenció urgent del xiquet.

La jornada ha començat amb la benvinguda de Miquel Rovira, gerent del Departament i del pediatre Jorge Pantoja, cap del Servici, qui ha exposat l'evolució de l'atenció pediàtrica en l'Hospital Universitari de la Plana des de la seua obertura l'any 2000.

La reunió hi ha tractat temes com el model d'instauració del transport pediàtric urgent en li província de Castelló, a càrrec de Juan Diego Toledo, pediatre de la UCI pediàtrica de l'Hospital Universitari General de Castelló, i el protocol d'actuació per a la derivació des dels hospitals comarcals i generals de pacients pediàtrics en què s'activa el codi ICTUS, a càrrec dels neuropediatres Miguel Tomás Vila, de l'Hospital La Fe i María Ana Esparza, de l'Hospital Universitari General de Castelló.

La jornada, ha continuat amb l'actualització de la nova guia clínica AAP i la identificació i el maneig de pacients pediàtrics amb davall i alt risc de patir episodis aparentment letals (EAL), defesa per María Porte'ls Morales, pediatre de l'Hospital Universitari de la Plana. Per la seua banda, Ana Nevot, també pediatre de l'Hosptial Universitari de la Plana ha presentat el model de triatge en la urgència pediàtrica.

La XVI reunió ha finalitzat amb una comunicació sobre la utilització de bombes d'infusió contínua d'insulina en un hospital comarcal, a càrrec de Milagros Ardit, pediatre de l'Hospital Universitari de la Plana.

A la jornada, de caràcter anual, han assistit un total de 50 metges especialistes en pediatria provinents de 16 diferents hospitals de la Comunitat Valenciana.

La Plana reúne a pediatras de 16 hospitales comarcales para abordar la gestión de las urgencias infantiles

 

  • Los 50 especialistas tratan temas como el ICTUS en el niño, el transporte pediátrico, el manejo del episodio aparentemente letal y el triage pediátrico 

El Hospital Universitario de la Plana de Vila-real ha reunido hoy a pediatras de 16 hospitales comarcales de la Comunitat Valenciana entorno al XVI Encuentro de Pediatría de Hospitales Comarcales que se ha centrado en abordar diferentes ponencias relacionadas con la atención urgente del niño.

 

La jornada ha comenzado con la bienvenida de Miquel Rovira, gerente del Departamento y del pediatra Jorge Pantoja, jefe del Servicio, quien ha expuesto la evolución de la atención pediátrica en el Hospital Universitario de la Plana desde su apertura en el año 2000.

 

La reunión ha tratado temas como el modelo de instauración del transporte pediátrico urgente en le provincia de Castellón, a cargo de Juan Diego Toledo, pediatra de la UCI pediátrica del Hospital Universitario General de Castellón, y el protocolo de actuación para la derivación desde los hospitales comarcales y generales de pacientes pediátricos en los que se activa el código ICTUS, a cargo de los neuropediatras Miguel Tomás Vila, del Hospital La Fe y María Ana Esparza, del Hospital Universitario General de Castellón.

 

La jornada, ha continuado con la actualización de la nueva guía clínica AAP y la identificación y el manejo de pacientes pediátricos con bajo y alto riesgo de sufrir episodios aparentemente letales (EAL), defendida por María Portolés Morales, pediatra del Hospital Universitario de la Plana. Por su parte, Ana Nevot, también pediatra del Hosptial Universitario de la Plana ha presentado el modelo de triage en la urgencia pediátrica.

 

La XVI reunión ha finalizado con una comunicación sobre la utilización de bombas de infusión continua de insulina en un hospital comarcal, a cargo de Milagros Ardid, pediatra del Hospital Universitario de la Plana.

 

A la jornada, de carácter anual, han asistido un total de 50 médicos especialistas en pediatría provenientes de 16 diferentes hospitales de la Comunitat Valenciana.

Agenda Agenda

Fecha Tiempo Título Tipo Detalles  
Mostrando 0 resultados.