DONA SANGRE LA PLANA DONA SANGRE LA PLANA

TE INTERESA TE INTERESA

ESPACIO SEGURO ESPACIO SEGURO

HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA PLANA · Carretera Vila-real a Borriana, km. 0,5 · 12540 · Vila-real

Telèfon Centraleta 964.399.775 · Telèfon Cita Prèvia Consultes Externes 964.399.776

 

 

DÍA VIH/SIDA DÍA VIH/SIDA

SESIÓN CLÍNICA SESIÓN CLÍNICA

Fórum de Discusión Acuerdos de Gestión 2019 Fórum de Discusión Acuerdos de Gestión 2019

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE

 

VACUNA'T                                              VACÚNATE

Noticias Noticias

« Atrás

Sanitat destina 5,5 milions al departament de salut de La Plana per a adquirir equipament i ampliar i reformar els centres de salut

  • La consellera ha visitat avuii l'Hospital Universitari de La Plana, que en 2016  va destinar 575.000 euros a renovar equipament, fonamentalment en l'àrea de radiologia
  • El centre disposa d'un sistema de gestió assistencial en urgències que ha permés reduir el temps d'espera dels pacients en 30 minuts
  • Montón ha recordat que l'hospital tindrà una nou TAC per a radiodiagnòstic valorat en 275.000 euros, gràcies al conveni amb la Fundació Amancio Ortega

 

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha xifrat avui en 5.536.861 euros la inversió prevista per al departament de salut de La Plana, dins del Pla de Dignificació d'Infraestructures 2016-2019, fonamentalment per a l'adquisició i renovació d'equipament hospitalari, i l'ampliació i reforma dels centres de salut.

Montón, que ha visitat l'Hospital Universitari de La Plana acompanyada de la regidora de Sanitat de Vila-Real, Silvia Gómez, i el gerent del departament, Miquel Rovira, ha recordat que la inversió prevista esta legislatura és un 13% superior a la de la legislatura passada i es reparteix de la manera següent: 2,6 milions per a l'àrea hospitalària (47%) i 2,9 milions per a la no-hospitalària (53%), en concret l'ampliació i reforma dels centres de salut de Moncofa i la Vall d'Uixò I, així com equipament per a Atenció Primària.

La titular de Sanitat ha recordat que en 2016 ja es van executar 806.795 euros que es van destinar a l'adquisició d'equipament per a l'hospital (574.495) i per a Atenció Primària (232.300).

El gerent ha explicat que part d'eixa inversió ha permés renovar tres sales amb equipament de radiologia digital; adquirir dos noves màquines d'anestèsia, un arc de quiròfan i un autoclau d'esterilització destinat al bloc quirúrgic; dos noves incubadores pediàtriques; una estació de tallat per al laboratori d'Anatomia Patològica; i substituir set llits del Servici d'Urgències, a més d'altres equipaments com un nou dermatoscopio, un equip d'exploració funcional per a Pneumologia, un ecògraf portàtil per a Rehabilitació i llits especials per als pacients de cirurgia bariátrica. En Atenció Primària, les principals inversions en equipament i mobiliari han recaigut en l'adquisició de 10 electrocardiògrafs, 24 otoscopis de paret i huit llits hidràuliques, a més de bàscules, carros d'emergències i vitrines.

Per a 2017, la inversió prevista per a este departament rondarà els 1,8 milions, que es destinaran fonamentalment en la renovació de l'equipament d'hospitalització de 60 habitacions individuals amb nous llits articulats elèctrics d'última generació, tauleta, butaca i cadira, per un valor de 250.000 euros. A més, està prevista la compra d'un criostato destinat al laboratori d'Anatomia Patològica, un ecògraf per al Servici d'Urgències, una torre de laparoscopia per al servici de Cirurgia, un equip de prova d'esforç per a Cardiologia i un videocitoscopio per a Urologia, entre altres.

En Atenció Primària, la inversió es centrarà en l'eficiència energètica amb la substitució d'equips d'aire condicionat i la renovació de finestres per a evitar la pèrdua de climatització en uns quants centres de salut, així com sistemes de telecontrol central d'instalciones.

Una nou TAC per a diagnòstic oncològic

La consellera ha recordat que l'Hospital Universitari de La Plana disposarà d'una nou TAC valorat en 275.000 euros, gràcies al conveni firmat el passat 5 d'abril entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la Fundació Amancio Ortega Gaona, sobre adquisició i actualització d'equipament d'última tecnologia per al diagnòstic i tractament del càncer.

La fundació de l'empresari gallec donarà els imports per a l'adquisició d'acceleradors lineals, mamògrafs i equips de detecció, anàlisi i diagnòstic professional d'última generació, fins a un total de 29.825.000 euros, entre ells esta  TAC per a La Plana.

Esta donació de quasi 30 milions d'euros per a adquirir equipament oncològic d'última generació permetrà millorar la qualitat de vida dels pacients que precisen de radioteràpia, en  este cas de la província de Castelló.

Millora el temps mitjà assistencial del pacient en Urgències

Durant la seua visita al centre, la consellera ha pogut conéixer el sistema de gestió assistencial en Urgències, que ha permés reduir en 30 minuts el temps mitjà de permanència en el Servici, de manera que actualment l'atenció es completa en una mitjana de 183 minuts, mentres que en el mateix període de 2015 es produïa en un temps mitjà de 213 minuts.

Este sistema consisteix en l'assignació directa de metge des del triatge d'infermeria i en la monitorització dels fluxos de treball assistencial de tot el personal sanitari implicat en l'atenció urgent, des del personal administratiu en el registre de dades, el personal d'infermeria, el personal facultatiu, el personal de Radiodiagnòstic i l'equip de zeladors. Gràcies a este sistema, el 93,3% dels pacients són atesos a temps, la qual cosa suposa un 13,3% més que els atesos en el temps estimable durant l'any 2015, que van ser en el 80% dels casos.

El sistema també proporciona informació en temps real als familiars amb una pantalla en la sala d'espera que indica el moment assistencial i el temps d'atenció de cada pacient amb les seues dades codificades. La consellera ha anunciat que gràcies als bons resultats obtinguts amb este projecte, el sistema s'ampliarà al flux assistencial del bloc quirúrgic i del paritori.

Estos nous projectes han sigut possibles gràcies a l'avanç de la història clínica electrònica en tot l'Hospital després de ser La Plana, l'any passat, el primer hospital públic valencià sense paper i pilotar l'ús de tablets per al passe de visites.

_________________________________________________________________________

Sanitat destina 5,5 millones al departamento de salud de La Plana para adquirir equipamiento y ampliar y reformar los centros de salud

 

  • La consellera ha visitado hoy el Hospital Universitario de La Plana, que en 2016 destinó 575.000 euros a renovar equipamiento, fundamentalmente en el área de radiología

  • El centro dispone de un sistema de gestión asistencial en urgencias que ha permitido reducir el tiempo de espera de los pacientes en 30 minutos

  • Montón ha recordado que el hospital tendrá un nuevo TAC para radiodiagnóstico valorado en 275.000 euros, gracias al convenio con la Fundación Amancio Ortega

 

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha cifrado hoy en 5.536.861 euros la inversión prevista para el departamento de salud de La Plana, dentro del Plan de Dignificación de Infraestructuras 2016-2019, fundamentalmente para la adquisición y renovación de equipamiento hospitalario, y la ampliación y reforma de los centros de salud.

 

Montón, que ha visitado el Hospital Universitario de La Plana acompañada de la concejala de Sanidad de Vila-Real, Silvia Gómez, y el gerente del departamento, Miquel Rovira, ha recordado que la inversión prevista esta legislatura es un 13% superior a la de la legislatura pasada y se reparte de la siguiente manera: 2,6 millones para el área hospitalaria (47%) y 2,9 millones para la no-hospitalaria (53%), en concreto la ampliación y reforma de los centros de salud de Moncofa y la Vall d'Uixò I, así como equipamiento para Atención Primaria.

 

La titular de Sanitat ha recordado que en 2016 ya se ejecutaron 806.795 euros que se destinaron a la adquisición de equipamiento para el hospital (574.495) y para Atención Primaria (232.300).

 

El gerente ha explicado que parte de esa inversión ha permitido renovar tres salas con equipamiento de radiología digital; adquirir dos nuevas máquinas de anestesia, un arco de quirófano y un autoclave de esterilización destinado al bloque quirúrgico; dos nuevas incubadoras pediátricas; una estación de tallado para el laboratorio de Anatomía Patológica; y sustituir siete camillas del Servicio de Urgencias, además de otros equipamientos como un nuevo dermatoscopio, un equipo de exploración funcional para Neumología, un ecógrafo portátil para Rehabilitación y camas especiales para los pacientes de cirugía bariátrica. En Atención Primaria, las principales inversiones en equipamiento y mobiliario han recaído en la adquisición de 10 electrocardiógrafos, 24 otoscopios de pared y ocho camillas hidráulicas, además de básculas, carros de emergencias y vitrinas.

 

Para 2017, la inversión prevista para este departamento rondará los 1,8 millones, que se destinarán fundamentalmente en la renovación del equipamiento de hospitalización de 60 habitaciones individuales con nuevas camas articuladas eléctricas de última generación, mesilla, sillón y silla, por un valor de 250.000 euros. Además, está prevista la compra de un criostato destinado al laboratorio de Anatomía Patológica, un ecógrafo para el Servicio de Urgencias, una torre de laparoscopia para el servicio de Cirugía, un equipo de prueba de esfuerzo para Cardiología y un videocitoscopio para Urología, entre otros.

 

En Atención Primaria, la inversión se centrará en la eficiencia energética con la sustitución de equipos de aire acondicionado y la renovación de ventanas para evitar la pérdida de climatización en varios centros de salud, así como sistemas de telecontrol central de instalciones.

 

Un nuevo TAC para diagnóstico oncológico

 

La consellera ha recordado que el Hospital Universitario de La Plana dispondrá de un nuevo TAC valorado en 275.000 euros, gracias al convenio firmado el pasado 5 de abril entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la Fundación Amancio Ortega Gaona, sobre adquisición y actualización de equipamiento de última tecnología para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

 

La fundación del empresario gallego donará los importes para la adquisición de aceleradores lineales, mamógrafos y equipos de detección, análisis y diagnóstico profesional de última generación, hasta un total de 29.825.000 euros, entre ellos este TAC para La Plana.

Esta donación de casi 30 millones de euros para adquirir equipamiento oncológico de última generación permitirá mejorar la calidad de vida de los pacientes que precisan de radioterapia, en este caso de la provincia de Castellón.

 

Mejora el tiempo medio asistencial del paciente en Urgencias

 

Durante su visita al centro, la consellera ha podido conocer el sistema de gestión asistencial en Urgencias, que ha permitido reducir en 30 minutos el tiempo medio de permanencia en el Servicio, de modo que actualmente la atención se completa en una media de 183 minutos, mientras que en el mismo periodo de 2015 se producía en un tiempo medio de 213 minutos.

 

Este sistema consiste en la asignación directa de médico desde el triaje de enfermería y en la monitorización de los flujos de trabajo asistencial de todo el personal sanitario implicado en la atención urgente, desde el personal administrativo en el registro de datos, el personal de enfermería, el personal facultativo, el personal de Radiodiagnóstico y el equipo de celadores. Gracias a este sistema, el 93,3% de los pacientes son atendidos a tiempo, lo que supone un 13,3% más que los atendidos en el tiempo estimable durante el año 2015, que fueron en el 80% de los casos.

 

El sistema también proporciona información en tiempo real a los familiares con una pantalla en la sala de espera que indica el momento asistencial y el tiempo de atención de cada paciente con sus datos codificados. La consellera ha anunciado que gracias a los buenos resultados obtenidos con este proyecto, el sistema se ampliará al flujo asistencial del bloque quirúrgico y del paritorio.

 

Estos nuevos proyectos han sido posibles gracias al avance de la historia clínica electrónica en todo el Hospital tras ser La Plana, el año pasado, el primer hospital público valenciano sin papel y pilotar el uso de tablets para el pase de visitas.

Agenda Agenda

Fecha Tiempo Título Tipo Detalles  
Mostrando 0 resultados.