Presentación Hospital Presentación Hospital

L'Hospital Universitari La Plana va iniciar la seua activitat a l'octubre de l'any 2000, amb l'objecte de cobrir l'atenció sanitària especialitzada de la població que tenia assignada el ja desaparegut Hospital Gran Via de Castelló i que suposava al voltant de 160.000 habitants. Actualment, La Plana cobreix l'assistència de més de 190.000 ciutadans, per la qual cosa ha vist ampliada tant la seua infraestructura sanitària inicial com la seua dotació de personal.
 

L'Hospital Universitari La Plana disposa de 258 llits i ofereix la pràctica totalitat de les especialitats mèdiques, a més de Treball Social, Atenció i Informació al Pacient, Informàtica, Unitat de Curta Estada, Hospital de Dia i Unitat d'Hospitalització a Domicili.
 

L'Hospital Universitari La Plana registra cada any al voltant d'11.000 ingressos, 9.000 intervencions quirúrgiques, 65.000 estades hospitalàries, 65.000 urgències i 200.000 consultes d'especialistes. I tot gràcies a la labor dels més de 1.000 professionals que conformen la seua plantilla assistencial.

 

El Hospital Universitario La Plana inició su actividad a finales del mes de octubre del año 2000, con el objeto de prestar atención sanitaria especializada a la población que tenía asignada el ya desaparecido Hospital Gran Vía de Castellón y que suponía, entonces, alrededor de 160.000 habitantes. Actualmente, La Plana cubre la asistencia de más de 190.000 ciudadanos, por lo que ha visto ampliada tanto su infraestructura sanitaria inicial como su dotación de personal asistencial.

 

El Hospital Universitario La Plana dispone de 258 camas y ofrece la práctica totalidad de las especialidades médicas, además de Unidad de Trabajo Social, Atención e Información al Paciente, Informática, Unidad de Corta Estancia, Hospital de Día y Unidad de Hospitalización a Domicilio.

 

El Hospital Universitario La Plana registra cada año alrededor de 11.000 ingresos, 9.000 intervenciones quirúrgicas, 65.000 estancias hospitalarias, 65.000 urgencias y 200.000 consultas de especialistas. Y todo gracias a la labor de los más de 1.000 profesionales que conforman su plantilla asistencial.